స్వచ్ఛంద సేవ అవకాశాలు

తెలంగాణలో సురక్షితమైన సంస్కృతిని నిర్మించే దిశగా

Gandhi Ji had once rightly said: “The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.” Volunteering is at the very heart of Social Change. When citizens come forward, both young and old, to contribute their time and getting involved in community impact activities, positive social change happens.

The concept of Policing by Consent enshrines in it a citizen friendly approach as it’s core concept. Citizens joining hands with Police, especially in important causes such as Women Safety, helps bridge the gender gaps and aids in creating a positive perception towards police in the Society. At Telangana Police Women Safety Wing, we welcome volunteers from all walks of life to help with our initiatives aimed at safety of women, children and vulnerable sections of the society.

Whether you are a young student or a professional on a break with skills and expertise, if you are interested, then we can explore ways and means to provide you with meaningful opportunities to contribute towards safety and well-being.

To get involved, please fill our Volunteering Form here:

వాలంటీర్లకు అందించబడే శిక్షణ

కాలేజీ యువత ఎదుర్కొంటున్న వివిధ సమస్యలు/సవాళ్లపై వర్క్‌షాప్‌లు మరియు అవగాహన సమావేశాలు

వాలంటీరుగా ఉంటూ అజ్ఞాతంగా ఫిర్యాదు ఎలా చేయాలి అనే అంశంపై శిక్షణ.

నిపుణులు మరియు సంబంధింత విభాగాల నుండి వివిధ రకములైన చట్టపరమైన అవగాహన సదస్సులు నిర్వహణ

డాక్యుమెంటేషన్ మరియు కమ్యూనికేషన్ పై శిక్షణ

ముఖ్యమైన కాంటాక్ట్లు మరియు చిరునామాలతో రిసోర్స్ డైరెక్టరీ ఏర్పాటు

#స్వచ్ఛందవాదం యొక్క సంగ్రహావలోకనం

To be a part of the Telangana Police Volunteering Movement