హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసుల జాబ్ మేళా జాబ్‌కనెక్ట్‌గా మారింది

తెలంగాణ రాష్ట్రం, హైదరాబాద్ సిటీ, PS తుకారాంగేట్‌లోని “మరాటా బస్తీ” వంటి నేరాలకు పాల్పడే కాలనీలను దత్తత తీసుకున్న అభయ ఫౌండేషన్-హోమ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ద్వారా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసుల జాబ్ మేళా మొత్తం రాష్ట్ర పోలీసుల కోసం జాబ్‌కనెక్ట్‌గా మార్చబడింది. మురికివాడల్లోని అనేక మంది మహిళలు శిక్షణ పొందారు మరియు అభయ సుమతి సహాయంతో పోలీసులను గుర్తించి, ఉద్యోగంలో చేరారు, IPS "పోలీసులు వంతెనగా" సమాజానికి అందించిన అన్ని సహాయానికి సంస్థకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

షేర్ చేయండి

మమ్మల్ని ఎలా చేరుకోవాలి?

Child Helpline