సైబరాబాద్ పోలీసులు ‘బాల మిత్ర’ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.

అవగాహన కల్పించడానికి మరియు దుర్వినియోగ సంఘటనలపై పిల్లలకు నివేదించడానికి వేదికను అందించడానికి, సైబరాబాద్ పోలీసులు 'బాల మిత్ర' పేరుతో ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు, ఇందులో ప్రతి పాఠశాల నుండి ఒక ఉపాధ్యాయుడు లేదా ఒక కౌన్సెలర్ విద్యార్థులకు మరియు షీ టీమ్‌కు మధ్య వారధిగా వ్యవహరిస్తారు. పిల్లల దుర్వినియోగ కేసులపై మాట్లాడటం మరియు తెలియజేయడం.

షేర్ చేయండి

మమ్మల్ని ఎలా చేరుకోవాలి?

Child Helpline

తెలుగు