గేమింగ్‌పై సైబర్ అవగాహన

సాంకేతికత అభివృద్ధితో వీడియో గేమ్‌ల రూపం కూడా మారిపోయింది. మెరుగైన వాస్తవిక గేమింగ్ యొక్క ప్రస్తుత రూపం పిల్లల మానసిక & శారీరక ఎదుగుదలకు ఎక్కడో ఆటంకం కలిగిస్తుంది మరియు వారిని గేమ్‌కు బానిసలుగా మారుస్తుంది. పిల్లలు ఆన్‌లైన్‌లో గేమ్‌లు ఆడుతున్నప్పుడు చాలా సైబర్ దాడులకు గురవుతారు. ఆన్‌లైన్‌లో వీడియో గేమ్‌లు ఆడుతున్నప్పుడు ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ భద్రతను గుర్తుంచుకోవాలి. మేము అవసరమైన పిల్లలకు సైబర్ భద్రతను అందిస్తాము మరియు కౌన్సెలింగ్ ద్వారా వారి గేమ్ వ్యసనానికి కూడా సహాయం చేస్తాము.

షేర్ చేయండి

మమ్మల్ని ఎలా చేరుకోవాలి?

Child Helpline

తెలుగు